ADLİ ZAMAN YÖNETİM PROJESİ

(SATURN)

Ülkemiz yargılama sürelerinin makul düzeye getirilmesi için yürüttüğü tüm çalışmaların yanında uygulamada alınan önlemlerin tam olarak hayata geçirilmesi ve uygulamadaki bazı alışkanlıkların değiştirilmesi için de çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalardan birisi de Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) tarafından 2007 yılında oluşturulan SATURN merkezine ilişkindir.

Avrupa Konseyine üye ülkelerde yargının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Konsey tarafından kurulmuş olan Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ), 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır.

SATURN Merkezinin amacı, üye ülkelerdeki yargısal faaliyetlere ilişkin zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma hakkı”nı ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamaktır.
Bu amaçla SATURN Merkezi üye ülkelerden örnek adliyeler seçerek bu adliyelerdeki davalar ve bu davalarla ilgili zaman yönetimi ile ilgili bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz ederek öneriler geliştirmekte ve adliyelerle adli zaman yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmektir..

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1. ve 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SULH CEZA HAKİMLİĞİ