05/12/2017 Tarihinde Tetkik Hakimi Mustafa Selman ÇELİK’in İştiraki ile İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi Açılış Töreni Yapılmıştır.