T.C.

AMASYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L A N

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince; Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile verilen 1 adet mübaşir için Başkanlığımıza kadro izni verilmiştir.

            Nihai Başarı Listesine göre başarılı olan adayın;

1- Öğrenim Durum Belgesinin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

2- 2 Adet 50 mm x 60 mm ebatında Biyometrik Fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş Kılık kıyafet Yönetmeliğine uygun)

3- Nüfus Kimlik Fotokopisi

4- Askerlik durum belgesi aslı veya askerlik şubesinden onaylı örneği

5- Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair bildirim

6- Eş beyanı

7- Hakkında devam eden soruşturma ve kovuşturma bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan 

8- Mal Bildirim Formu 

9- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı. (Hastaneden alınmayacak )

 

*Atanmaya hak kazanan adayın ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen evrakları elden bizzat teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle APS ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

 

Nihai Başarı Listesi.

Mal Beyanı.
Mecburi Hizmet Dilekçesi.
Eş Durumu Beyanı Dilekçesi.
Ceza  Olup Olmadığı  Beyan Dilekçesi.
Sağlık Durum Beyan Dilekçesi.