Samsun Bilirkişilik Bölge kurulu Başkanlığının 10/01/2018 tarihli yazısı gereğince ekli listede isimleri yer alan yeminlerini yapmamış Komisyonumuz yetki çevresinde ikamet eden kişilerin yeminleri 11/01/2018 günü saat 11:00’den itibaren Amasya Adliye Konferans salonunda yapılacağından;

İlgililerin belirtilen gün ve saatte kimlikleri ile birlikte hazır olmaları gerektiği husus ilanen duyurulur (Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır).

 

İlan

Liste