Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler:

1.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır.) (EK-1)

2.      Adli Sicil Kaydı (Evlenmiş olan bayanlar için önceki soyadı ve sonraki soyadı için ayrı ayrı ibraz edilecektir.)

3.      Vukuatlı Açık Nüfus Kayıt Örneği (4 adet)

4.      Askerlik durumunu gösterir belge

5.      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (4 adet)

Adayların, istenilen belgeleri en geç 27/07/2018 tarihine kadar gün içinde Komisyon Başkanlığımıza getirmeleri veya APS ile bulunduğu yer Komisyon Başkanlığı aracılığıyla Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Güvenlik Araştırma Formu (EK-1)