KADROLU İCRA KATİPLİĞİ İÇİN YAPILMIŞ OLUNAN UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE;

Uygulama sınavında başarılı olan 1 den - 12 nci sıradaki aday dahil sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.  

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların 14/02/2017 tarihinde olacak şekilde; 

-  4 adet kimlik fotokopisi

-  4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarını (fotoğrafları yapıştırılmış şekilde)

-  Sağlıkla ilgili beyanı,

-  Mal bildirimi Formu,

-  4 adet vesikalık ve 6*9 ebadında 2 adet fotoğrafların 

Komisyonumuza getirmeleri veya APS ile göndermeleri gerektiği hususundaki iş bu duyuru ilan niteliğinde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 

Uygulamalı Sınav Sonuç Listesi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Mal Bildirimi Formu.

Sağlık Beyanı.