Yeniden Değerlendirilme Sonucunda Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenlere Ait Listede yer alan kişilerin 14/03/2018 tarihinde saat 10:00’da Amasya Adliyesi Konferans Salonunda kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları gerektiği hususundaki iş bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Liste