T.C.

AMASYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  

İLAN

 

 

 

Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 22/01/2019 tarih, 2019/86 Muh ve Bilirkişi Yemininin Yaptırılması konulu yazısı gereğince;

-İlanımıza ekli listede isimleri yer alan Bilirkişilerin Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44/3 maddesi uyarınca bilirkişi yeminlerinin yaptırılabilmesi için 25/01/2019 günü saat 10:00 da Amasya Adliyesi Konferans Salonunda kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları;

-Mazeretleri gereği belirtilen yer ve tarihte hazır bulunamamaları halinde geçerli mazeretlerinin yazılı olarak 25/01/2019 günü saat 10:00’a kadar Komisyon Başkanlığımıza ulaştırmaları,

-Mazeretli sayılan bilirkişilerin, bilirkişi yeminlerinin yaptırılabilmesi için 28/01/2019 günü saat 10:00 da Amasya Adliyesi Konferans Salonunda kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları hususunda;

 

            İş bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 

EK - Bilirkişi İsim Listesi