Kadın İnfaz Koruma Memuru Boy Kilo Sonuç Raporunda başarılı olanların 11.09.2018 günü saat:09:00'dan itibaren sözlü sınavları yapılacak olup adı geçenlerin belirtilen gün ve saatte kimlikleri ile birlikte Amasya Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İş bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Uygulamalı Sınav Sonuç Listesi.