ÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU
ADAYLARININ DİKKATİNE


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 07/12/2016 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E 5331/140907 sayılı yazısı ile Komisyonumuza 20 Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkin sınav izni verilmiş olup; sözlü sınav sonucuna göre NİHAİ BAŞARI LİSTESİ aşağıda ilan edilmiştir.

1- Nihai başarı listesinde yer alan başarılı asıl yazan ilk 20(yirmi) adayın BAŞARILI SAYILMALARINA,

2- Nihai Başarı Listesinde yer alan BAŞARILI adayların aşağıda belirtilen yerleştirmeye esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden en geç 15 gün içerisinde Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Kalemine teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 17.01.2017

Atama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler:

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

2- Adayların uzman erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Adayların son görev yerinden alacakları 3269 sayılı uzman erbaş kanununa tabi olarak çalışmış olduğunu ve kendi isteği ile sözleşmesini feshettiğini gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

4- Askerlik Şubesinden Alınacak Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge),

5- Mal bildirim formu (İlan ekinde mevcuttur),

6- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (İlan ekinde mevcuttur),

7- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

8- 4 adet vesikalık fotoğraf. ayrıca 6 X 9 ebadında 1 adet resim

9- Kişinin kendisinde yaş düzeltilmesi veya isim değişikliği vb. var ise buna dair onaylı mahkeme karar örnekleri, 1

10- Eşinin iş durumu bildirir beyan,

11- 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

Sözleşmeli İnfaz Ve Koruma Memuru Alımı Nihai Başarı Listesi

Eşinin iş durumu bildirir beyan
Mal Bildirim Formu
Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim yazılı örneği
Sağlık Kurulu Raporunda Dikkat Edilecek Hususlar