2019 Yılı Tercüman Başvuru Sonuçları

 

 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, gereğince Komisyonumuzca yapılan ilan gereğince ( 01 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018) tarihleri arasında başvuruda bulunulduğu görülmekle, tercüman başvurularının değerlendirilmesi sonucu müracaatları kabul edilenlerin listesi aşağıdaki gibi oluşturulmuş,

Yemin töreninden önce mazerette bulunacak ilgililerin mazeretlerini 10/12/2018 tarihinden önce Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri, bununla birlikte yeminlerinin yaptırılması için 10/12/2018 Pazartesi günü saat 10:00 da Amasya Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları ilan olunur.

  

İş bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

 

Kabul Listesi