Samsun Bilirkişilik Bölge kurulu Başkanlığının 26/12/2017 tarihli yazısı gereğince ekli listede isimleri yer alanlardan Komisyonumuz yetki çevresinde ikamet eden kişilerin yeminleri 27/12/2017 günü saat 13:00’den itibaren Amasya Adliye Konferans salonunuda yapılacağından;

İlgililerin belirtilen gün ve saatte kimlikleri ile birlikte hazır olmaları gerektiği husus ilanen duyurulur (Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır).

 

Liste